ยินดีต้อนรับสู่ SI school

Social innovation school cover image

กรุณา [ ล็อกอิน ] เพื่อเรียนต่อจากที่ค้างไว้ หรือ [ สมัครสมาชิก ] เพื่อเริ่มเรียน

SI school เป็นหลักสูตรการเรียนรู้เรื่องนวัตกรรมทางสังคม (Social innovation) ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผ่านระบบคอร์สออนไลน์

เมื่อเรียนรู้ได้สำเร็จตามเงื่อนไขแล้ว ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรวิชา SI 101: นวัตกรรมทางสังคม ออกให้โดย สถาบันเชนจ์ฟิวชั่น และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

เนื้อหาหลักสูตร

  • Module 1: รู้จักนวัตกรรมเพื่อสังคม
  • Module 2: นวัตกรรมท้องถิ่น
  • Module 3: เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ (เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสังคม)
  • Module 4: การพัฒนาอาชีพให้ผู้ต้องขังและอดีตผู้ต้องขัง
  • Module 5-7: การแก้ปัญหาความยากจนและการสร้างรายได้ ภาค 1-3
  • Module 8: ผู้พิการและผู้สูงอายุ
  • Module 9: การวัดผลกระทบทางสังคม
  • Module 10.1: ระยะต่างๆ ของนวัตกรรมทางสังคม
  • Module 10.2: ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมทางสังคม